Preguntes freqüents

Preguntes més freqüents

Per què és important començar als 2/3 anys?

És molt important per tal d’adquirir una bona pronunciació. A aquesta edat els fillets són capaços d’adoptar nous sons vocàlics i consonàntics amb rapidesa i precisió, cosa que perden amb els anys un cop instaurada la lecto-escriptura amb la seva primera llengua. Per altra banda, el nen creix sabent que hi ha una llengua que es diu anglès i que forma part de la seva vida, acaba adoptant-la com a seva i creix estimant-la. Tot això acabarà donant-li una visió més àmplia del món i de les llengües que en aquest es parlen.

Altres avantatges demostrats d’aprendre una llengua estrangera de molt petits són:

–       Està demostrat que l’exposició a més d’una llengua desenvolupa el cervell dels fillets. Aquells que aprenen una llengua estrangera des de molt petits tenen una major densitat de matèria gris, la responsable que puguem processar informació, memoritzar, de la parla i la percepció sensorial.

–       Millora de la capacitat lectora en totes les llengües.

–       Major confiança en ells mateixos.

–       Millors resultats escolars i oportunitats d’estudi.

–       Major capacitat d’anàlisi de la primera llengua.

 

Hi ha una planificació estructurada darrera tant de jocs i cançons?

Per descomptat que sí. Cada classe està estructurada i planificada fins a l’últim punt en unitats didàctiques. El secreta és que els fillets no se n’adonin, i ho percebin com un joc, una vivència divertida, i no una classe “tradicional”. La metodologia emprada, les cançons, els jocs, les manualitats, cada fita, està pensada per a desenvolupar el temari. Un temari que es va ampliant setmana rere setmana amb noves unitats didàctiques a l’hora que es revisen periòdicament fites anteriors per tal de consolidar i reforçar l’aprenentatge.

Com ateneu la diversitat d’aprenentatge dels vostres alumnes?

Partim de la base que cada nen és un món, i la seva individualitat és enriquidora per a tots. Per això mantenim uns grups reduïts d’uns 8 alumnes per classe per tal de garantir una atenció individualitzada durant cada sessió. Això ens permet assegurar-nos que cada un dels fillets ha assolit els objectius d’aquella sessió i ajustar els objectius de la propera classe.

Som conscients que existeixen diferents estils d’aprenentatge (visual, auditiu, quinestèsic…), i per això les nostres activitats estan pensades per a que donin cobertura a tots aquests, els fillets aprenen amb els cinc sentits, es mouen, canten, ballen, escolten i, juntament amb el professor, descobreixen de quina manera aprenen millor.

 

Pot interferir en l’aprenentatge de la llengua materna?

No. Als 2 o 3 anys els fillets adquireixen els fonemes de la llengua estrangera al mateix temps que els de la llengua materna, són capaços de distingir les dues llengües i aprenen nou vocabulari diàriament en una on en l’altra. És normal que facin servir una paraula anglesa per a nomenar un objecte que encara no sabien nomenar en la seva llengua materna, però aviat faran la connexió. Els nens saben intuïtivament que el llenguatge és un món per explorar, jugar i disfrutar, la qual cosa fa de la infantesa el moment ideal per començar a aprendre una llengua estrangera.

Per si això no fora poc, altres avantatges de començar a aprendre una llengua estrangera durant els primers anys són:

–       Un accent pràcticament natiu.

–       Està demostrat que l’exposició a més d’una llengua desenvolupa el cervell dels fillets. Aquells que aprenen una llengua estrangera des de molt petits tenen una major densitat de matèria gris, la responsable del processament d’informació, la memorització, de la parla i la percepció sensorial.

–       Millora de la capacitat lectora en totes les llengües.

–       Major confiança en ells mateixos.

–       Millors resultats escolars i oportunitats d’estudi.

–       Major capacitat d’anàlisi de la primera llengua.

–       Una visió més àmplia del món.

Què passa amb els adolescents? És massa tard?

Els adolescents sovint són reticents a parlar en anglès, tenen por d’equivocar-se o es senten ridículs parlant en una altra llengua davant els seus companys.  Sovint saben més del que es pensen, han adquirit coneixements pel que fa a gramàtica i vocabulari però no totes les eines necessàries per a sentir-se còmodes en la llengua estrangera, com ara la pronunciació i la fluïdesa per tal d’expressar tot el que volen expressar.  A Fun in English, els proporcionem les eines necessàries per a superar això, treballem la fonètica per donar-los confiança i fem que els errors es vegin com a una necessitat del procés d’aprenentatge. La clau és la motivació, sense la qual és difícil que hi hagi aprenentatge. Per això, el currículum s’adapta a allò que motiva a cada un dels nostres alumnes adolescents.